"Coaching en Begeleiding voor Kinderen"                       

A A A
 • Kennismakingsgesprek (meestal telefonisch)
 • Intakegesprek per 45 min
 • Coach sessie per 45 min 
 • Gesprek of observatie buiten de praktijk (excl. reistijd en reiskosten buiten Soest)
 • Telefonisch consult of consult per mail, gesprekken met derden (bv school) per kwartier  
 • Uitgewerkt schriftelijk verslag, per kwartier
 • Reistijd wordt berekend met behulp van de ANWB-routeplanner.
 • Reiskosten per kilometer.

gratis
€ 65,-
€ 65,-
€ 65,-
€ 15,-
€ 12,50
€ 20,- / uur
€ 0,19 / km

 

Toelichting op tarieven:

 • Alle tarieven zijn inclusief materiaal en 21% BTW.
 • Een intakegesprek duurt meestal 1 uur.  

Overige informatie en voorwaarden: 

 • Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u dit uiterlijk 24 uur vooraf te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen voor 75% in rekening worden gebracht.
 • Kindercoaching wordt meestal nog niet door de verzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met uw zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de coaching noodzakelijk is en wat de voordelen er van zullen zijn.
 • Kindercoaching wordt ook wel betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB)
 • Alle gegevens en gesprekken zijn vertrouwelijk en zullen niet met derden worden gedeeld zonder toestemming van u en uw kind.
 • Indien de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt kan het zijn dat ik u doorverwijs naar andere hulpverleners.