"Coaching en Begeleiding voor Kinderen"                       

A A A

Om van start te kunnen gaan vind ik het prettig om eerst een kennismakingsgesprek te hebben met u en uw kind, dit kan ook telefonisch met alleen u als ouder. Wanneer het voor ons allemaal goed voelt maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u een vragenlijst, dit hoort bij de intake. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst ga ik met u in gesprek. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk geformuleerd.

Naar aanleiding van het intakegesprek bepalen we hoe we het coaching traject gaan starten. Omdat ieder kind uniek is, is het moeilijk te zeggen hoe lang het coaching traject duurt. Het coaching traject is meestal kortdurend, variërend van 3-6 afspraken van 1 uur.

Tijdens een coaching traject maak ik gebruik van verschillende werkvormen zoals gesprekstechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen. Ook maak ik gebruik van het COACHEE! Spel, een bordspel waarbij uw kind verschillende vragen en opdrachten krijgt. Dit spel geeft mij als kindercoach inzicht in uw kind en de situatie of problemen waar uw kind mee te maken heeft.
Het COACHEE! spel is speciaal ontwikkeld voor kindercoaches en andere hulpverleners. Voor dit spel heb ik een licentie behaald om hiermee te werken. www.kindercoachmethode.nl

Alle gegevens en gesprekken zijn vertrouwelijk en zullen niet met derden worden gedeeld zonder toestemming van u en uw kind.

Indien de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt, kan het zijn dat ik u doorverwijs naar andere hulpverleners.